Máy rửa bát hiện đang được rất nhiều hộ gia đình sử dụng. Nhiều hộ gia đình sử dụng nhưng không quan tâm đến việc vệ sinh máy rửa bát. Dẫn đến khi sử dụng bị lỗi hoặc rửa bát không sạch. Như vậy sẽ cần phải sửa máy rửa bát dẫn đến chi phí […]

Read More